Imagination Festival: Therapy Sessions spouští DJ contest!

promo |28.02.2012 | Tiskovka

DJ’s, pozor! Imagination Festival ve spolupráci se SETY.CZ připravili soutěž pro vás. Ve hře je slot v lineupu pražské Therapy Sessions, která se odehraje 20.4.2012 v garážích Kongresového centra Praha, hraní po boku zahraničních jmen jako The Panacea, Dub Elements, Lowroller, D-Tox a Peter Kurten! Boj se zlomenými a tvrdými beaty začíná, přejeme vám přesné ruce a pevné nervy. Detaily k soutěži naleznete v tiskovce. You need therapy!!!

Pravidla pro DJs
Obecné:

contest je určen pro DJs z České republiky i ze zahraničí (doprava hrazena pouze na území ČR)
set musí být aktuální a namíchaný v roce 2012
styl - drumandbass, zejména jeho tvrdší podžánry - neurofunk, techstep, darkstep, a to z důvodu, aby vystoupení výherce poté zapadlo do konceptu celé noci.
Uzávěrka pro zasílání setů je 14.3. 2012

Technická pravidla:
formát MP3
maximální délka 30 minut
maximální kvalita 256kbps
maximální velikost 60MB
minimálně 6 tracků
tracklist
biografie dje
povolená technika - gramofony, cd playery, Serato, Final Scratch (Time code vinyl nebo CD), případně za použití controleru,(Nezasílejte prosím sety vytvořené čistě pomocí softwaru v počítači.)

Postup:
Dej nahrávat tvůj soutěžní set
Objeví se formulář, ve kterém vyplň všechna pole
Vyčkej, až se set nahraje, poté teprve půjde formulář odeslat
Pokud máš problém, napiš nám na info@sety.cz
Odkaz s linkem pro upload setu: http://mp3.sety.cz/dj-kontest/imagination-festival-therapy-sessions-dj-contest.html"/>http://mp3.sety.cz/dj-kontest/imagination-festival-therapy-sessions-dj-contest.html

Pravidla hlasování
Každý může hlasovat maximálně 3x proto si svoje hlasy dobře promyslete
Ke každému setu můžete dát pouze jeden hlas
Pokud budou zjištěny podvodné hlasy (proxy servery apod.) hlasy budou bez milosti vymazány a když to bude moc tak bude set vyřazen z kontestu
Konec hlasování je 7.4.2012

Více o akci na http://www.imaginationfestival.cz

ENGLISH VERSION:
Imagination Festival: Therapy Sessions DJ contest has started!
DJ’s, pay attention! Imagination Festival in cooperation with SETY.CZ prepared a countest for you. At stake is a slot in the lineup of Therapy Sessions Prague, which will take place on 20th April 2012 in the underground garage of Prague Congress Centre, putting you alongside names such as The Panacea, Dub Elements, Lowroller, D-Tox and Peter Kurten! The battle with broken hard beats begins now, we wish you accuracy in the hands and good nerves! You will find the details for the contest below. You need therapy!!!

THE RULES:
OVERALL:

- The contest is for DJ’s from the Czech Republic and abroad (the travel costs will be paid only for ČR)
- The set must be up-to-date and mixed in the year 2012
- The style – drum and bass - especially its hard subgenres – neurofunk, techstep, darkstep, so that the performance would fit into the concept of the whole night.
- The deadline for sending your sets is 14th March 2012

TECHNICAL RULES:
- Format MP3
- Maximum length of 30 minutes
- Maximum quality 256 kbps
- Maximum file size 60 MB
- Minimum of 6 tracks
- Tracklist
- DJ biography
- Allowed equipment – turntables, cd players, Serato, Final Scratch (Time code vinyl or CD), eventually using a controller (Please don’t send sets made solely in a PC software).

DIRECTIONS:
1. Upload your contest set
2. A form will appear, fill out all fields
3. Wait till the upload finishes, after that you’ll be able to send the form
4. In case you’re having any trouble, contact us: info@sety.cz 
Upload the SET in MP3 here using the grey link: http://mp3.sety.cz/dj-kontest/imagination-festival-therapy-sessions-dj-contest.html"/>http://mp3.sety.cz/dj-kontest/imagination-festival-therapy-sessions-dj-contest.html

VOTING:
- each person can give a maximum of 3 votes, therefor think twice
- to each set you can give just one vote
- in case of fraud voting discovery (proxy servers etc.), the votes will be deleted without mercy and the set will be excluded from the contest 
- voting ends on 7th April 2012

More info about the event at: http://www.imaginationfestival.cz

Promotion

junglednb.cz

Parties

Na dnešní den nemáme v databázi žadnou akci...

Přidat Party

6 online úvodní strana rss kontakt reklama


Script took 0.422sec, data: 0.000000sec